Anders B Lundh blir ny VD för Omniagruppen Real Estate Management AB

12 maj 2010

Civilekonom Anders B Lundh har utsetts till ny VD för Omniagruppen Real Estate Management AB. Han tillträder tjänsten den 1 september.